2022-01-28 07:56:03

NOĆ MUZEJA 2022.

Noć muzeja manifestacija je koja se od 2005. godine održava zadnji petak u siječnju. Ove godine posjetite sedamnaestu Noć muzeja 28. siječnja koja se odvija pod temom: Muzeji - između stvarnog i digitalnog.

Pozivam sve učenike i njihove roditelje da na virtualan način sudjeluju u Noći muzeja.

Predlažem učenicima predmetne nastave da pogledaju interaktivni materijal uz kojeg će se upoznati s manifestacijom Noć muzeja, posjetiti neke od svjetskih muzeja na njihovim web stranicama, zabaviti se uz puzzle i riješiti upitnike te tako razvijati svoj kulturni i nacionalni identitet. 

Poveznica na interaktivni materijal: 

https://view.genial.ly/5ebba8324734880d8a6d3912/interactive-image-interactive-image

Hvala svima na sudjelovanju!

Materijal pripremila: Jasenka Marmilić, stručna suradnica knjižničarka


Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko