2021-09-21 13:49:12

Prijave za projekt "Zalogajček 6" za djecu u opasnosti od siromaštva

PROJEKT ZALOGAJČEK 6 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva 

Projektom Zalogajček  će se u osnovnim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji u školskoj godini 2021/2022. osigurati obroci za djecu u riziku od siromaštva. Nositelj projekta je Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škola, a u suradnji s Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači škola na svom području. Prijavitelj i partneri zajedničkim pristupom definirali su kriterije po kojima se djeca uključuju u projekt. 

 

Krapinsko-zagorska županija prijavila je projekt „Zalogajček“ na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć.

Projekt je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

 

 

 

 

 

 

 

Vise o projektu Zalogajček možete pročitati u dokumentu u prilogu ili na http://kzz.hr/projekt-zalogajcek. 

     

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko