2021-06-02 15:28:22

OBAVIJEST O UDŽBENICIMA

Obavještavamo učenike i roditelje da će Općina Petrovsko kao i do sada sufinancirati nabavu radnih materijala.

Učenici su dužni zadužene udžbenike vratiti u školu nakon završetka nastave.


Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko