2020-10-23 08:50:31

PREPORUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

Poštovani roditelji, 
 

u prilogu je preporuka Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije (Preporuka za postupanje kod pojave simptoma COVID-19 bolesti kod članova zajedničkog kućanstva učenika i polaznika programa predškolskog odgoja).
Molimo vas da nas žurno obavijestite o istome.

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko