preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko

Login
Tražilica
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Anketa (mala)
Kako provodite zimske praznike?
Korisni linkovi

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka roditelji svih učenika OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko dali su pisanu suglasnost za objavu fotografija i osobnih podataka učenika.

 

Opća uredba o zaštiti podataka

GDPR - General Data Protection Regulation ili UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

                                                                                  OBAVIJEST  RODITELJIMA
Prema Općoj uredbi za zaštitu podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. obavještavamo vas da za potrebe unosa osobnih podataka učenika u e-Dnevnik, e-Maticu i matične knjige te ispunjavanja upisnice u osnovnu školu moramo dobiti na uvid vaše isprave o identitetu te prikupiti osobne podatke učenika što je u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama i ostalim provedbenim aktima donesenim na temelju Zakona.
 

U osobne podatke učenika spadaju: ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, državljanstvo, OIB, razred koji učenik pohađa, program koji učenik pohađa, ime i prezime roditelja/skrbnika, adresa stanovanja roditelja/skrbnika, kontaktni brojevi roditelja/skrbnika, popis nastavnih predmeta i učenikov uspjeh po školskim godinama i razredima, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, podatci o općem uspjehu, vladanju i izostancima učenika, podatci o dopunskoj nastavi, popravnim, predmetnim i razrednim ispitima, podatci o sudjelovanju u natjecanjima i drugi podatci vezani uz školovanje učenika te podatci koji se odnose na učenikovo zdravstveno stanje. Svrha unosa podataka ima osnovu u zakonima i pravilnicima koji reguliraju područje odgoja i obrazovanja.

Kategorije primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni (podaci po zakonskoj osnovi) jesu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Općina Petrovsko, Centar za socijalnu skrb, osiguravajuća društva, sudovi i ostala tijela i ustanove na temelju zakonskih odredaba.

Osobni podatci obrađuju se tijekom školovanja učenika. Nakon prestanka školovanja čuvaju se u pismohrani škole, metalnom ormaru ili na serveru e-Matice kojoj je pristup zaštićen korisničkim imenom i zaporkom. 

             Svako neovlašteno korištenje podataka (objavljivanje, preradba, obradba, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik  neovlaštene uporabe) strogo je zabranjeno.

 

 

 

 

 

U svrhu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji, s tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Stoga je donesena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 koja je stupila na snagu 25. svibnja 2016. godine, a u Republici Hrvatskoj se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Ovom Uredbom modernizira se i unapređuje područje prikupljanja, korištenja, obrade i zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji. Nova Uredba Europske unije direktno se primjenjuje u državama članicama Unije bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka pa je  dužna vršiti obradu i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke prikuplja i koristi te određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU.

U skladu s time,  Osnovna škola Antuna Mihanovića donijela je Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, kao interni akt koji regulira obradu i zaštitu osobnih podataka u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petrovsko.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA  U OSNOVNOJ ŠKOLI ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO

Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Škole i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti osobnih podataka, omogućava  prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.

 Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

U Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petrovsko  za službenika za zaštitu podatka imenovana je tajnica

Marija Levak.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

- ime i prezime: Marija Levak

- adresa i mjesto rada: Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko, Petrovsko 58, 49234 Petrovsko

Telefon: 049 300 717, 300 930

e-mail: os.petrovsko@gmail.com

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

a) Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te o drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

b) Prati poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade;

c) Pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;

d) Surađuje s nadzornim tijelom;

e) Djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje        i prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

 

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

                                                                                                                                   

preskoči na navigaciju